Zwroty i wymiany

 

Jak szybko i prawidłowo zwrócić / wymienić produkt ?

1. Prosimy o powiadomienie sklepu o chęci zwrotu lub składanej reklamacji produktu w formie:

    * w formie elektronicznej na adres  biuro@desirebutik.pl

    * pisemnie na adres: ul. P.O.W. 17 lok. 3 , 97-200 Tomaszów Maz.

Klient nie musi przy tym informować sklepu o przyczynie zwrotu towaru.

Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

1. Danych kontaktowych składającego reklamację produktu,

2. Rodzaju i daty powstania niezgodności,

3. Żądania doprowadzenia produktu reklamowanego do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Przykładowe formularze:

FORMULARZ WYMIANY PRODUKTU

 

 

2. Po zgłoszeniu reklamacji / zwrotu / wymianie produktu należy odesłać paczkę w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki na adres:  P.P.H.U. DESIRE ul. P.O.W. 17 lok. 3 , 97-200 Tomaszów Maz.

 

3. Aby Państwa zwrot/reklamacja mógła zostać szybko rozpatrzona, prosimy wysłać maila, podając w nim niezbędne informacje. Produkt ( jeżeli to możliwe ) należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami , następnie zapakować w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać listem poleconym/ paczką pocztową na wskazany adres. 

5. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu produktu pokrywa sprzedawca w wysokości najniższej obowiązującej w sklepie dostawy.

6. W przypadku zwrotu produktu klient ponosi wyłącznie koszty bezpośrednie. 

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność i koszty za powstałe w trakcie transportu uszkodzenia.

8. W przypadku wymiany towaru klient opłaca ponowne wysłanie towaru w wysokości 15zł.

9. Do paczki należy dołączyć oryginał paragonu z kasy fiskalnej.

10. Prosimy o pozostawienie dowodu nadania przesyłki w razie jej niedostarczenia lub zaginięcia. 

11. Zwrot za produkty następuje w przeciągu 14 dni od odebrania paczki przez sklep.

12. Jeżeli klient wysle paczkę bez dowodu jej nadania sklep nie zwróci pieniędzy za towar którego fizycznie nie otrzymał.

 

UWAGA:


1.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

2. Zwrot należności za produkt zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym na numer konta osoby, która towar faktycznie zakupiła.  Zwrot należności rozliczany jest w terminie 14 dni od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep.

3.Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4.W przypadku uszkodzenia pudełek klient zostanie obciążony kosztami w wysokości 10zł za każde pudelko. Należność ta zostanie potrącona od kwoty zwrotu za dany towar.

5. Sklep nie zwraca pieniędzy za towar na konto PayU. Należy podać numer konta do zwrotu za towar.

 

W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać zabezpieczone w paczce  na adres: DESIRE ul. P.O.W. 17 lok. 3  , 97-200 Tomaszów Maz.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego produktu, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta, który dokonał zakupów w sklepie. Numer konta i dane należy dołączyć do paczki.
Nie odebranie przesyłki reklamowanej raz już wysłanej do klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu,chyba że klient pokryje koszty poniesione z tytułu ponownego wysłania reklamowanego produktu. Produkty będą przechowywane przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.