Regulamin

                                                             REGULAMIN

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.DesireButik.pl z siedzibą ul. P.O.W. 17 lok. 3 , 97-200 Tomaszow Maz. NIP 773 210 62 79 , REGON 100 992 151 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest  Desire. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji , poprawiania lub żadania usunięcia danych.

3. SPRZEDAWCA:

DESIRE 

ul. P.O.W. 17 lok. 3 

97-200 Tomaszów Maz.

NIP 773 210 62 79

REGON 100 992 151

mail: biuro@desirebutik.pl

 

4. DEFINICJE:

4.1. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Formularz rejestracji -  formularz rejestracji dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dobrowolne utworzenie Konta.

4.3. Formularz zamówienia - to usługa elektroniczna - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka, wybranie  sposobu dostawy              i płatności.

4.4 Zamówienie - to oświadczenie woli każdego Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4.5 Produkt - to przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą ( rzecz ruchoma ) dostępna w sklepie internetowym.

4.6. Dzień roboczy - to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7. Konto - to usługa elektroniczna, Klient podaje indywidualną nazwę (login) i hasło. Zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Sprzedawcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym www.desirebutik.pl

4.8. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

4.9.Newsletter - to usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie cyklicznych treści za pomocą newslettera zawierającego informacje o nowych produktach i promocjach w Sklepie Internetowym www.desirebutik.pl

4.10.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Desirebutik.pl

4.11.Sprzedawca -  Desire ul. P.O.W. 17 lok. 3 , 97-200 Tomaszow Maz. NIP 773 210 62 79 , REGON 100 992 151 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

4.12. Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.DesireButik.pl

4.13.Umowa sprzedaży - to umowa sprzedaży wybranego Produktu zawierana / zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.14.Ustawa o prawach konsumenta - to ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

5. ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu: www.DesireButik.pl

5.2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez konieczności zakładania konta w sklepie DesireButik.pl

5.3. Klient , który rejestruje konto w sklepie internetowym podaje unikalny login i hasło. Dane osobowe Klienta są wtedy zapisane w sklepie i nie trzeba ponownie wpisywać danych przy kolejnym zamówieniu oraz uzyskuje dostęp do specjalnych ofert przygotowanych dla stałych klientów. Wszelkie dane są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim.

5.4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.desirebutik.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich( PLN) ,  zawierają podatek i dotyczą tylko sprzedaży internetowej.

5.5. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu.

5.5. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-15:00 a w soboty od godz. 09-15:00.

5.6. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą elektroniczną na adres mail podany przez Państwa w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Potwierdzenie następuje najpózniej w drugim dniu roboczym po złożeniu zamowienia.

5.7. Zamówienie może zostać anulowane w szczególnych przypadkach. Sprzedawca informuje wówczas kupującego o zaistniałej sytuacji i przyczynie.

5.8. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym są nowe. Oferujemy towary wysokiej jakości tylko polskich producentów.

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

6.1. Produkty ( towary ) prezentowane w sklepie internetowym www.desirebutik.pl mają różną dostępność i tak:

6.2.Towary oznaczone znaczkiem przy danym rozmiarze oznaczone ( w magazynie ) - są wysyłane zazwyczaj tego samego dnia , bądz następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu desirebutik.pl. W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem towar zostaje wysłany tego samego dnia roboczego, w którym zostało przyjęte zamówienie do realizacji.

6.3.Towary oznaczone przy każdym rozmiarze 24h są zamawiane z innego magazynu i ich dostawa wynosi do 3dni roboczych od chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.

7. FORMY PŁATNOŚCI

7.1. Z tytułu Umowy Sprzedaży sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności,

7.2.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

        Bank Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie

      IBAN   PL 11 1160 2202 0000 0002 9626 9452

        Kod SWIFT banku  BIGBPLPW

7.3. Płatność gotówką za towar przy odbiorze osobistym.

7.4.Klient jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty za zakupiony towar - najpózniej w terminie 3 dni od chwili              zamówienia.

7.5.Zakupiony przez Klienta towar ( produkt) pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu jego opłacenia przez          sprzedawcę.

7.7.Zamówienia są realizowane na terenie Polski.

 

8. KOSZTY DOSTAWY

8.1.Aktualne koszty wysyłki w sklepie Desirebutik.pl dostępne są na naszej stronie:

     http://www.desirebutik.pl/site/koszty-wysylki

 

9. REKLAMACJA PRODUKTU

9.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiany ” 

http://www.desirebutik.pl/site/zwroty-i-wymiany

 

9.2.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

9.3.  Prosimy o powiadomienie sklepu o chęci zwrotu lub składanej reklamacji produktu w formie:

    * w formie elektronicznej na adres biuro@desirebutik.pl

    * pisemnie na adres: DESIRE ul. P.O.W. 17 lok. 3 ,  97-200 Tomaszów Maz.

9.4. Klient nie musi przy tym informować sklepu o przyczynie zwrotu towaru.

9.5. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

     1. Danych kontaktowych składającego reklamację produktu,

     2. Rodzaju i daty powstania niezgodności,

     3.Żądania doprowadzenia produktu reklamowanego do zgodności z umową sprzedaży lub                  oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 

9.6. Przykładowe formularze:

 

FORMULARZ WYMIANY PRODUKTU:

 

/data/FORMULARZwymianytowaruDesire.docx

 

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU:

 

/data/FORMULARZodstapieniaDesireAKT..docx

 

9.7.. Po zgłoszeniu reklamacji / zwrotu / wymianie produktu należy odesłać paczkę w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki na adres:  DESIRE ul. P.O.W. 17 lok. 3  , 97-200 Tomaszów Maz.

9.8.. Aby Państwa zwrot/reklamacja mógła zostać szybko rozpatrzona, prosimy wysłać maila, podając w nim niezbędne informacje. Produkt ( jeżeli to możliwe ) należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami , następnie zapakować w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać listem poleconym/ paczką pocztową na wskazany adres. 

9.9. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu produktu pokrywa sprzedawca w wysokości najniższej obowiązującej w sklepie dostawy.

9.10. W przypadku zwrotu produktu klient ponosi wyłącznie koszty bezpośrednie. 

9.11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność i koszty za powstałe w trakcie transportu uszkodzenia.

10. ZWROT TOWARU

10.1.Konsument ( klient ), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu produktu pokrywa sprzedawca w wysokości najniższej obowiązującej w sklepie dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

* w formie elektronicznej na adres  biuro@desirebutik.pl

* pisemnie na adres: ul. P.O.W. 17 lok. 3 , 97-200 Tomaszów Maz.

10.2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.5. Zwrot należności jest wykonywany na wskazane konto przez kupującego podane w formularzu zwrotu produktu. Termin do zwrotu należności za zwracane produkty to 14 dni. Zwrot nie jest pomniejszany o prowizje z tytułu płatności przez PayU.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Podanie danych osobowych w sklepie przy składaniu zamówienia jest dobrowolne. Podane dane są wykorzystywane przy realizacji złożonego zamówienia oraz w celach marketingowych naszej firmy.

11.2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim.

11.3. Każda osoba ma prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji , poprawiania lub żądania usunięcia danych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Desirebutik.pl zawierane są w języku polskim.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

12.3. W chwili złożenia przez klienta obowiązuje regulamin dostępny w dniu złożenia zamówienia. Regulamin zmieniony jest wysyłany każdorazowo do osób, które mają utworzone konto w sklepie drogą elektroniczną i obowiązuje dopiero po upływie 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);  oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.