Polityka prywatności

                                                    POLITYKA PRYWATNOŚCI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny: określa zasady przechowywania i dostępu do informacji Usługobiorcy / Klienta sklepu internetowego.
2. Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) zwanym dalej RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r ( Dz.U. 22002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.
3. .Administratorem danych osobowych jest firma DESIRE - sklep internetowy DesireButik.pl z siedzibą Plac Kościuszki 12 , 2p. 97-200 Tomaszów Maz. REGON 100992151, NIP7732106279,
adres poczty elektronicznej:biuro@desirebutik.pl
Administrator jest jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego.
4 Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem,dla oznaczonych i konkretnych celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnymi z tymi celami.


II CEL ZBIERANIA DANYCH

1. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę-Klienta zamówienia w sklepie internetowym : wybrania opcji odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym dane osobowe będą jedynie przetwarzane w celu zawarcia oraz zrealizowania Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b RODO Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nie podanie przez Państwa danych wymaganych podczas składania zamówienia skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zamówienia bądż usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
3. Utworzenie konta klienta - na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b RODO Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.Nie podanie przez Państwa danych wymaganych podczas składania zamówienia skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zamówienia bądż usługi.
4. Marketing bezposredni Administratora do promocji własnych produktów i usług na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane w tym celu przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu.

III MOŻLIWI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę - Klienta zamówienia w sklepie internetowym : wybrania opcji dostawy przesyłki pocztą polską lub firmą kurierską DPD dane osobowe będą przetwarzane przez wybranego przewoznika realizującymi wysyłki na zlecenie Administratora za uprzednią zgodą Usługobiorcy–Klienta w celu zawarcia oraz zrealizowania Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę-Klienta zamówienia w sklepie internetowym i wybrania opcji zapłaty za zamówienie przez płatności elektroniczne lub kartą debetową lub kredytową Administrator udostępnia dane osobowe Usługobiorcy Klienta podmiotowi z którym ma zawartą umowę o świadczenie usług drogą płatności elektronicznych w sklepie internetowym.
3. Jeżeli Usługobiorca -Klient zgodził się na wyrażenie opinii po zakupie o danym produkcie , Administrator udostępni zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system danych ankiet na zlecenie sklepu internetowego.
4. Odbiorcą danych osobowych jest dostawca naszego hostingu.
5. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
6..Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


7 Jeżeli Usługobiorca -Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wówczas odbiorcą podanych danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi marketingu dysponujące odpowiednim oprogramowaniem do wykonania usługi marketingu na zlecenie Administratora danych osobowych.

8. Administrator może przetwarzać w związku z realizacją umowy Sprzedaży następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej , numer telefonu kontaktowego , adres dostawy: ulica, numer domu/bloku, numer mieszkania , miejscowość , kraj, państwo ) ewentualnie inny adres siedziby firmy , prowadzenia działalności gospodarczej , nazwę firmy pod którą ma zastać dostarczona paczka.

9.Usługobiorca-Klient posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych poprawy danych osobowych, prawo do przenoszenia danych , prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych. W celu realizacji sprostowania , zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia prosimy wysłać mail na biuro@desirebutik.pl 
 

IV DEFINICJE

Administrator– oznacza firmę DESIRE sklep internetowy DesireButik.pl z siedzibą Plac Kościuszki 12 , 2p. 97-200 Tomaszów Maz. ,  REGON 100992151, NIP 7732106279 , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.desirebutik.pl
5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

V. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Gromadzone informacje o plikach Cookie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


VI. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


VII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


                                         VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego DesireButik.pl
2. Administrator informuje,iż stosuje środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają chronę przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, nieupoważnionym przetwarzaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą danych , utratą danych lub zniszczeniem danych
3. Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.
4. Usługobiorca – Klient ma dostęp do konta tylko w przypadku podania loginu i hasła.