PROMOCJA SPECJALNA: ODSZUKAJ PRODUKT ZA 1 zł

Miło nam poinformować, że z początkiem nowego 2017 roku przygotowaliśmy dla Was ofertę specjalną,która na zawsze zagości w naszym sklepie. Takiej super oferty nie miał dotąd żaden sklep. 
 
 
ZNAJDZ PRODUKT ZA 1 ZŁ
 
Wez udział w naszej zabawie i znajdz produkt za 1 zł w naszym sklepie internetowym z bielizną damską, męską oraz dziecięcą  www.desirebutik.pl 
 
 
Organizatorem oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest P.P.H.U.Desire. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji , poprawiania.
 

P.P.H.U.DESIRE Anna Kozik

ul.Krzyżowa 12/14 

97-200 Tomaszów Maz.

NIP 773 210 62 79

REGON 100 992 151

mail: biuro@desire.com.pl

 

WARUNKI OFERTY SPECJALNEJ:

 
1.W akcji promocyjnej: " Produkt za 1 zł " nie może wziąć udziału osoba z bliskiej i dalszej rodziny organizatorów,
 
2.Ta sama osoba może zakupić tylko 1 produkt z oferty specjalnej za 1 zł w okresie kolejnych 12 miesięcy.
 
3.Rozmiary produktów są przydzielane " odgórnie " i nie ma możliwości zamiany rozmiaru, koloru, fasona ani wymiany na gotówkę.
 
4.Jeżeli produkt nie zostanie znaleziony i kupiony przechodzi na kolejny miesiąc.
 
5.Koszt wysłania produktu z oferty specjalnej wynosi 15zł i dotyczy terytorium Polski.
 
6.Korzystając z oferty specjalnej : " znajdz produkt za 1 zł " nie ma możliwości wymiany towaru na inny:      rozmiar, kolor , fason lub zwrotu produktu. 
 
7.Oferta dotyczy tylko wysyłek na terytorium Polski 
 
8. W przypadku wysyłki poza granice Polski laureat pokryje koszt wysyłki do innego kraju według aktualnego cennika Poczty polskiej.
 
9. Organizator zastrzega sobie zmianę treści, warunków oferty specjalnej z ważnych przyczyn losowych.
 
 
Zgodnie z regulaminem sklepu: 
 
 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Podanie danych osobowych w sklepie przy składaniu zamówienia jest dobrowolne. Podane dane są wykorzystywane przy realizacji złożonego zamówienia oraz w celach marketingowych naszej firmy.

11.2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim.

11.3. Każda osoba ma prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji , poprawiania.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Desirebutik.pl zawierane są w języku polskim.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

12.3. W chwili złożenia przez klienta obowiązuje regulamin dostępny w dniu złożenia zamówienia. Regulamin zmieniony jest wysyłany każdorazowo do osób, które mają utworzone konto w sklepie drogą elektroniczną i obowiązuje dopiero po upływie 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);  oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 
Konkurs jest chroniony prawem autorskim. Zakaz kopiowania oferty specjalnej w całości lub w części.
 
Data dodania: 04/02/2017

Skóry naturalne